מאמרים

מאמרים

איטום מסעות גשרים

גשרים הם מבנים המתוכננים לאורך חיים של 80 עד 120 שנים. בעוד חלקי הגשר הנמצאים מעל לקרקע הינם גלויים, ומאפשרים תיקון נזקי קורוזיה כאשר הדבר נדרש. הרי במיסעת גשר מכוסה באספלט הנזק לבטון ולברזל הזיון עשוי להתגלות כאשר הפגיעה משמעותית מאוד, התיקון יקר, וגורם להשבתה ארוכה של הגשר לצורך עבודות תחזוקה. מסעות גשרים מבטון מזוין המצופות באספלט חשופות לפגיעה מתמשכת כתוצאה מחדירת מים, כימיקלים, ומזהמים אטמוספריים למיסעת הבטון הסמויה מהעין. סלילת אספלט ישירות על גבי הבטון מאפשרת חדירה של מים, מזהמים אטמוספריים וכימיקלים לשכבת הבטון. התוצאה היא פגיעה בבטון, ובברזל הזיון ממנו בנויה מיסעת הגשר.

הפתרון הוא לאטום את פני הבטון שמעל לגשר לפני סלילת האספלט, ולאחר מכן לסלול אספלט.

מערכת האיטום הנדרשת הינה ייחודית, מאחר ועליה לשרוד תחילה בכוחות ובחום המופעלים בזמן סלילת האספלט החם על מיסעת הגשר. לאחר מכן, על מערכת האיטום המותקנת על הבטון ומתחת לאספלט לעמוד בכוחות דינאמיים המתפתחים ממאמצי האצה ובלימה של הרכב. מאמצי גזירה בין שכבת האספלט לבטון, הנובעים מכוחות גזירה העשויים להתפתח במקומות בהם המיסעה אינה אופקית, וכתוצאה מנסיעת רכב בסיבוב. בסדיקה דינאמית המתפתחת בבטון ומשתקפת לתוך מערכת האיטום, בכימיקלים שונים כמו כלורידים סולפטים וכו' העשויים לחדור ממיסעת האספלט לבטון שמתחת.
קרא עוד