ecoproof משרד לתכנון איטום בהנהלת אורי עינבל יועץ ומהנדס איטום בעל ניסיון רק שנים והשתתפות במבחר פרויקטים מובילים בארץ ובעולם.

פרטי איטום הם חלק חשוב ביותר בתוכניות ותכנון איטום, פרטי האיטום הם שרטוטים המראים את כל האלמנטים מהם מורכבת מערכת האיטום בכל נקודה ונקודה במבנה. פרטי האיטום כוללים בצורה גרפית ומילולית את המרכיבים השונים של מערכת האיטום.

טקסט המחשב טקסט המחשב טקסט המחשב טקסט המחשב טקסט המחשב טקסט המחשב